matematyka łowicz korepetycje

OGÓLNOROZWOJOWE

ZAJĘCIA DLA KLAS

1, 2 i 3

 

 

W tym roku szkolnym zapraszamy po raz pierwszy na zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z klasy 1, 2 i 3. Są to zajęcia pomagające przyswoić materiał z klas 1-3. W ramach każdego spotkania będą odbywały się dwa bloki tematyczne z przerwą.

 

 

Blok polonistyczny:

kładący nacisk na czytanie i pisanie, rozwijający znajomość słownictwa i pojęć, pomagający w przetwarzaniu informacji;

 

 

Blok matematyczny:

to gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, dostrzeganie prawidłowości, uzasadnianie i wyciąganie wniosków, usprawniające myślenie twórcze i wyobraźnię przestrzenną.

 

 

 

Korzyści dla dziecka płynące z uczestnictwa w zajęciach:

 

– ćwiczenia motoryki dużej

– doskonalenie rozwoju mowy, kształtowania kompetencji językowych, umiejętności wypowiadania się na forum grupy

– zwiększanie zasobu słownictwa co ułatwi mu naukę czytania ze zrozumieniem

– usprawnienie manualne

– przekonanie dziecka, że pisanie, czytanie i liczenie to wspaniała zabawa

– pobudzanie rozwoju wyobraźni i kreatywności

– kształtowanie rozwoju emocjonalno – społecznego oraz poznawczego

Szkoła Matematyka na 5 z plusem

os. Dąbrowskiego 24

tel. 577-499-553